Használati és Kezelési Útmutató Pirotechnikai termékhez

1., 2. és 3. pirotechnikai osztály:

Biztonsági Előírások: „Kizárólag szabadtéri használatra!” A terméken található használati utasítás szerint járjon el.

Baleset és egészségvédelmi figyelmeztetés:

Soha ne hajoljon a termék fölé! Esőben, szélben a termék működtetése tilos! Tilos „A” és „B” Tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren ezeknek 50 m-es körzetében és repülőtéren felhasználni! Tűzgyújtási tilalom esetén védett természeti területen Tilos felhasználni! A pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható! El nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül! Lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani! Tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható! A pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és akaratlan gyújtástól védve tárolható! Elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel! A pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a termék nem szerelhető szét! A kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtószálat borító védősapkával mozgatható! Egy lakóegységen belül csak egy magánszemély tárolhat pirotechnikai terméket!
Az 1., 2., a T1, a P1, valamint a mezőgazdasági és az erdőgazdasági felhasználás céljára előállított P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék kivételével tilos pirotechnikai terméket védett természeti területen felhasználni. Tűzgyújtási tilalom esetében védett természeti területen az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék felhasználása is tilos. Védett természeti területre nem érhet be a felhasznált pirotechnikai termékek védőterülete sem.

Közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel.

Tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható. Magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen – kivéve a december 28. 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra közötti időtartamot – nem használható fel.

A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek a 1. pirotechnikai osztályú és a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályú Tűzijáték termék (petárda kivételével) megvásárlásához, birtoklásához, 1kg nettó tömegig annak tárolásához és a használati útmutatóban meghatározottak szerinti felhasználásához!

Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel.

3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Nagykorú személynek nem kell külön engedély 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméknek a (3) bekezdésben meghatározott időpontig történő – egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó – birtoklásához, tárolásához.

A színpadi (T1. és T2.), illetve az egyéb (P1. és P2) pirotechnikai termékekre vonatkozó szabályok:

Színpadi, illetve egyéb pirotechnikai terméket kizárólag csak a használati és kezelési útmutatóban feltüntetett célra lehet felhasználni.

Nagykorú személy részére nem kell engedély a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termék egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségben történő megvásárlásához, birtoklásához, és a használati és kezelési útmutatóban előírt módon történő tárolásához és felhasználásához.

A T2. és a P2., valamint 4. pirotechnikai osztályba tartozó termék csak szaktudással rendelkező személy által kezelhető és használható fel.

Nem kell engedély az e rendelet szerinti tárolási engedéllyel rendelkező vállalkozás részére a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó, az egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségnél nagyobb mennyiségű termék, illetve a T2. és a P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék megvásárlásához, birtoklásához, ha azt tevékenysége során a használati és kezelési útmutatóban előírt módon használja fel.

A színpadi, és az oda nem rendszeresített egyéb pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használhatófel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű színpadi vagy egyéb pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárláshelyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Forgalmazó:

Tornádó Trade 2000 Kft.

1097 Budapest,

Vágóhíd u. 60. II/II/8.

Tel: +36-1-455-0053

Fax: +36-1-455-0148

www.tt2000.hu

Shopping Cart